Το Νησί των Συναισθημάτων από τη Β’ τάξη

Οι μαθητές της Β΄τάξης του σχολείου, μας παρουσίασαν

Το Νησί των Συναισθημάτων