Εγγραφές

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις εγγραφές στο σχολείο μας μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την γραμματεία του σχολείου μας στους αριθμούς: 210-5325022 & 210-5325032.

Η εγγραφή μαθητών για το επόμενο σχολικό έτος γίνεται από τους γονείς ή κηδεμόνες τους έως και τον Ιούνιο.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή μαθητών στο νηπιαγωγείο είναι:

 1. Αίτηση Επανεγγραφής από προνήπιο σε νήπιο(Κάντε κλικ εδώ)
 2. Αίτηση Εγγραφής (Κάντε κλικ εδώ)
 3.  Ατομικό δελτίο υγείας του παιδιού (Κάντε κλικ εδώ)
 4. Πρόσφατο πιστοποιητικό γέννησης (από το Δήμο ή την κοινότητα που είναι εγγεγραμμένο το παιδί)
 5. Φωτογραφίες Ταυτότητας x 2
 6. Φωτοτυπία των εσωτερικών σελίδων του βιβλιαρίου υγείας στην οποία φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια
 7. Στοιχεία οικονομικού υπόχρεου (Κάντε κλικ εδώ)

Η εγγραφή μαθητών για το επόμενο σχολικό έτος γίνεται από τους γονείς ή κηδεμόνες τους έως και τον Ιούνιο.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή μαθητών στο δημοτικό είναι:

 1. Αίτηση Επανεγγραφής από νήπιο σε δημοτικό (Κάντε κλικ εδώ)
 2. Αίτηση Επανεγγραφής Β’, Γ’, Δ’, Ε’, ΣΤ’  (Κάντε κλικ εδώ)
 3. Αίτηση Εγγραφής (Κάντε κλικ εδώ)
 4.  Ατομικό δελτίο υγείας του παιδιού (Κάντε κλικ εδώ)
 5. Πρόσφατο πιστοποιητικό γέννησης (από το Δήμο ή την κοινότητα που είναι εγγεγραμμένο το παιδί)
 6. Φωτογραφίες Ταυτότητας x 2
 7. Φωτοτυπία των εσωτερικών σελίδων του βιβλιαρίου υγείας στην οποία φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια
 8. Βεβαίωση φοίτησης από το νηπιαγωγείο
 9. Στοιχεία οικονομικού υπόχρεου (Κάντε κλικ εδώ)