Εγγραφές

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις εγγραφές στο σχολείο μας επικοινωνήστε με την γραμματεία  στους αριθμούς: 210-5325022 & 210-5325032.

Η περίοδος εγγραφών-επανεγγραφών για την επόμενη σχολική χρονιά ξεκινούν την 1η Νοεμβρίου και λήγει με τη συμπλήρωση των διαθέσιμων θέσεων για κάθε τάξη. Η εγγραφή ολοκληρώνεται με  την υποβολή της σχετικής αίτησης και την καταβολή της καθορισμένης προκαταβολής . Ακολουθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ανά τάξη.

Τα απαραίτητα  δικαιολογητικά  για την εγγραφή των  μαθητών που θα φοιτήσουν  στο Νηπιαγωγείο ( προνηπιακό τμήμα – ‘Α έτος ) είναι:

 1. Αίτηση Εγγραφής (Κάντε κλικ εδώ)
 2.  Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή ( Συμπληρώνεται από τον παιδίατρο ) (Κάντε κλικ εδώ)
 3. Δήλωση άφιξης σχολικού λεωφορείου ( Κάντε κλικ εδώ )
 4. Πρόσφατο πιστοποιητικό γέννησης (από το Δήμο ή την κοινότητα που είναι εγγεγραμμένο το παιδί)
 5. Φωτογραφίες Ταυτότητας x 2
 6. Φωτοτυπία των εσωτερικών σελίδων του βιβλιαρίου υγείας ( που φαίνονται τα  εμβόλια )
 7. Γνωμάτευση από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ ( Εφόσον υπάρχει σε περίπτωση μαθητή/τριας με  αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες)

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή μαθητών που θα φοιτήσουν στην Ά τάξη του δημοτικού σχολείου είναι:

 1. Αίτηση Εγγραφής (Κάντε κλικ εδώ)
 2. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή ( Συμπληρώνεται από τον παιδίατρο )(Κάντε κλικ εδώ)
 3. Δήλωση άφιξης σχολικού λεωφορείου ( Κάντε κλικ εδώ )
 4. Πρόσφατο πιστοποιητικό γέννησης (από το Δήμο ή την κοινότητα που είναι εγγεγραμμένο το παιδί)
 5. Φωτογραφίες Ταυτότητας x 2
 6. Φωτοτυπία των εσωτερικών σελίδων του βιβλιαρίου υγείας ( που φαίνονται τα  εμβόλια )
 7. Πιστοποιητικό φοίτησης από το νηπιαγωγείο
 8. Γνωμάτευση από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ ( Εφόσον υπάρχει σε περίπτωση μαθητή/τριας με  αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες)