Συνεργασία με Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος

Στα πλαίσια της συνεργασίας μας με την Υπηρεσία Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος, είχαμε τη τιμή να παραλάβουμε την τιμητική πλακέτα συνεργασίας για την προώθηση της Γαλλικής γλώσσας και Πολιτισμού, για την συμμετοχή μας σε δράσεις ανάδειξης της Γαλλοφωνίας στην πόλη του Χαϊδαρίου και για την αποκλειστική διδασκαλία και προετοιμασία στις επίσημες εξετάσεις του Γαλλικού κράτους DELF – DALF – SORBONNE.
Η τιμητική πλακέτα τοποθετήθηκε σε εμφανές σημείο στην είσοδο του σχολείου μας.