Νηπιαγωγείο

Στο Νηπιαγωγείο μας με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών, μέσα σε κλίμα αγάπης, ασφάλειας, κατανόησης, εμπιστοσύνης, ελευθερίας και αλληλοσεβασμού, τα παιδιά μπορούν να ανακαλύψουν τον εαυτό τους και τις δυνατότητές τους.

Με αυτό τον τρόπο, στο πλαίσιο της ολιστικής παιδαγωγικής τα νήπια καταφέρνουν να αποκτήσουν συναισθηματική σταθερότητα και να καλλιεργήσουν τις δεξιότητές τους έτσι ώστε να καταφέρνουν στο μέλλον να συνεργάζονται, να επικοινωνούν και να προσφέρουν στους συμμαθητές τους αντιμετωπίζοντας τη ζωή ως ανεξάρτητα και αυτόνομα άτομα.

Όλοι αυτοί οι στόχοι επιτυγχάνονται μέσα από την υλοποίηση κατάλληλων δραστηριοτήτων εντός και εκτός του σχολείου.

Προσεγγίζοντας τα θέματα που πραγματευόμαστε διαθεματικά, τα παιδιά καταφέρνουν:

  • να έρθουν σε επαφή με ένα θέμα πολύπλευρα,
  • να γνωρίζουν τα γράμματα και τους αριθμούς
  • να εφοδιάζονται κατάλληλα και ποικιλοτρόπως για την ένταξή τους στην Α΄ τάξη του Δημοτικού.

Τέλος, θέλοντας επίσης τα παιδιά να μεταβούν ομαλά από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό σχολείο, υλοποιούμε κάθε χρόνο ένα project μετάβασης στην Α’ Δημοτικού.