Σεξουαλική Αγωγή – Ας μιλήσουμε ξεκάθαρα με τα παιδιά μας

Τη  Δευτέρα  15  Μαΐου πραγματοποιήθηκε συνάντηση – συζήτηση με την κα Τσεμπέρη Καλλιόπη, σύμβουλο του Ελληνικού Συνδέσμου Οικογενειακού Προγραμματισμού και του  Κ.Ο.Π. της Β’ Πανεπιστημιακής Κλινικής της Ιατρικής σχολής Αθηνών και καθηγήτρια ΑΕΙ,

 

με θέμα «Σεξουαλική Αγωγή- Ας μιλήσουμε ξεκάθαρα με τα παιδιά μας».