Όμιλος Μαριονέτας

Οι μαθητές του ομίλου μαριονέτας κατασκευάζουν τις δικές τους κούκλες!!!