Όμιλος Ραπτικής.

Οι μαθητές του ομίλου Ραπτικής μαθαίνουν να ράβουν με το χέρι!!