Όμιλος Κεντήματος.

Οι μαθητές του ομίλου κεντήματος δημιουργούν …!!!