Ομάδα Γονέων

Σας γνωρίζουμε ότι τη Δευτέρα 18 Μαρτίου στις 17:30 – 19.30 θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη συνάντηση  Ομάδας Γονέων στο σχολείο.

Το θέμα της συνάντησης είναι:   «Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ»