Μαθητικός Διαγωνισμός «Παιχνίδι και Μαθηματικά»

Οι μαθητές μας της Ε’ και Στ’ που διακρίθηκαν για τις τις επιδόσεις τους στον 11ο Μαθητικό Διαγωνισμό «Παιχνίδι και Μαθηματικά»