Εξετάσεις Αγγλικών

Σας γνωρίζουμε ότι οι εξετάσεις των Young Learners (StartersMovers Flyers) και  Ket

θα διεξαχθούν την Σάββατο 8  Ιουνίου στο σχολείο μας.