Επίσκεψη στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

Σήμερα οι μαθητές μας έκαναν μια επίσκεψη στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» – Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού στα πλαίσια της Βραδιάς Ερευνητή 2017.