Επίσκεψη στο Κέντρο Πολιτισμού “Ελληνικός Κόσμος”

Σήμερα οι μαθητές μας έκαναν μια επίσκεψη στο Κέντρο Πολιτισμού “Ελληνικός Κόσμος” – Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού στα πλαίσια της Βραδιάς Ερευνητή 2017.