Εορτασμός 17ης Νοεμβρίου

Τιμή σ’ εκείνους όπου στην ζωή των όρισαν και φυλάγουν Θερμοπύλες.
Κ.Καβάφης