ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ & ΒΑΘΜΟΙ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

Τετάρτη 16 Μαρτίου από ώρα 16:00 έως 19:00

θα δοθούν οι έλεγχοι προόδου των μαθητών του Δημοτικού.

Για την καλύτερη διαχείριση του χρόνου, μπορείτε να τηλεφωνήσετε,

για να σας ορίσουμε την ακριβή ώρα συνάντησης.