Ενημέρωση Γονέων Νηπίων & Προνηπίων

Την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου οι νηπιαγωγοί θα βρίσκονται στο χώρο του σχολείου από τις 16.30 έως τις 20.30 να ενημερώσουν τους γονείς και κηδεμόνες των νηπίων και προνηπίων. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας επικοινωνήστε με τη γραμματεία προκειμένου να ορίσετε την ώρα συνάντησης.
Η διάρκεια συνάντησης δεν θα είναι μεγαλύτερη των δέκα λεπτών .