Ενημέρωση Γονέων Νηπιακού & Προνηπιακού τμήματος

Την Παρασκευή 15 Μαρτίου θα βρίσκονται στο χώρο του σχολείου μας

οι νηπιαγωγοί με σκοπό να σας ενημερώσουν για την πρόοδο των παιδιών σας.