ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΝΗΠΙΑΚΟΥ & ΠΡΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Στο πλαίσιο της συνεργασίας σχολείου – οικογένειας, σας καλούμε στο σχολείο μας την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου από τις 16.30 έως τις 20.30, να ενημερωθείτε προσωπικά, από τις νηπιαγωγούς μας, για την εξέλιξη και την πρόοδο του παιδιού σας.

Για την εξυπηρέτησή σας τηλεφωνήστε να σας ορίσουμε την ακριβή ώρα συνάντησης.

Παρακαλούμε η διάρκεια της συνάντησης να μην υπερβαίνει τα 10 λεπτά.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105325022.