Διαγωνισμός μαθηματικής εταιρείας

Στις 10 Μαρτίου οι μαθητές και μαθήτριες των Ε΄ & Στ΄ τάξεων έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό της μαθηματικής εταιρείας

( hms.gr)