Διαγωνισμός Φυσικών «Αριστοτέλης»

 

Στις 16 Μαρτίου οι μαθητές και μαθήτριες των Ε΄ & Στ΄ τάξεων έλαβαν μέρος στο Πανελλήνιο Διαγωνισμό  Φυσικών «Αριστοτέλης»  2017

(micro-kosmos.uoa.gr)