2η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΝΗΠΙΑΚΟΥ & ΠΡΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Τετάρτη 9 Μαρτίου στις 16:30 θα βρίσκονται στο χώρο του σχολείου μας

οι νηπιαγωγοί με σκοπό να σας ενημερώσουν για την πρόοδο των παιδιών σας.

Την ίδια ημέρα μπορείτε να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα του δημοτικού

και του νηπιαγωγείου και να έρθετε σε επαφή με παιδαγωγούς του Δημοτικού μας.