Εγγραφές

Ακολουθούν τα απαραίτητα έντυπα για την έγγραφή:

ΑΙΤΗΣΗ ΣΕΛ. 1

ΑΙΤΗΣΗ ΣΕΛ. 2

ΑΙΤΗΣΗ ΣΕΛ. 3

ΑΙΤΗΣΗ ΣΕΛ. 4

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ

 

Αίτηση επανεγγραφής:

ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ

 

 

Δικαιολογητικά εγγραφής:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗ Α ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ

 

Υλικό τάξεων:

Α  ΤΑΞΗ

Β΄  ΤΑΞΗ

Γ΄ ΤΑΞΗ

Δ΄ ΤΑΞΗ

Ε΄ ΤΑΞΗ

ΣΤ΄ ΤΑΞΗ