Θρησκευτικά

Η θρησκευτική εκπαίδευση των μαθητών συνιστά όρο της ηθικής και πνευματικής τους ανάπτυξης και έχει ύψιστη κοινωνική σημασία. Γι αυτόν τον λόγο το μάθημα των Θρησκευτικών επιδιώκει:

  • Την αρμονική συμβίωση των ανθρώπων μέσα σε κλίμα δικαιοσύνης και αποδοχής.
  • Την κατανόηση των πανανθρώπινων μηνυμάτων του μαθήματος από τα παιδιά.
  • Τον σεβασμό στη διαφορετικότητα και στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον μάθησης απομακρυνόμαστε από τη στείρα απομνημόνευση πληροφοριών, δίνουμε έμφαση στη συζήτηση και  τον παραλληλισμό των γεγονότων με τη σημερινή εποχή.