Σκοπός

Στοχεύουμε στην  πολύπλευρη ανάπτυξη των μαθητών δημιουργώντας έναν ,διευρυμένο ορίζοντα ερεθισμάτων που κινητοποιεί τους μηχανισμούς ανάπτυξης των δεξιοτήτων κάθε μαθητή και δημιουργεί μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα με γνώσεις και αξίες. Για εμάς….

Σκοπός Δημοτικού