Συμβουλευτική γονέων

Το σχολείο μας με το πρόγραμμα συμβουλευτικής, δείχνει τον τρόπο στους γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά τους να αναπτυχθούν πολύπλευρα και ολοκληρωμένα μέσα από ομαδικές και προσωπικές συναντήσεις με τη σύμβουλο ψυχικής υγείας .

Θέματα που συζητήθηκαν και προσέφεραν στους γονείς γνώσεις και ευκαιρίες για προβληματισμό:

  • Αυτονομία και υπευθυνότητα
  • Ενεργητική ακρόαση
  • Το άγχος στην παιδική ηλικία
  • Η επικοινωνία μέσα στην οικογένεια
  • Σεξουαλική αγωγή