Πληροφορική

Η διδασκαλία των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  ξεκινά ήδη από την Α΄ τάξη του Δημοτικού, έτσι ώστε οι μαθητές να έρχονται σε επαφή από μικρή ηλικία με τις Νέες Τεχνολογίες. Γίνεται, λοιπόν, σαφές ότι ο γενικός σκοπός του μαθήματος είναι:

  • Η εξοικείωση των μαθητών με τα εργαλεία της εποχής τους.
  • Η χρήση βασικών προγραμμάτων (Microsoft Word,Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint) τα οποία αποτελούν υποστηρικτικά εργαλεία των εργασιών του.
  • H κατανόηση βασικών εννοιών του Διαδικτύου και η εκμάθηση της  ασφαλούς πλοήγησης του.