Μουσική

Μέσα από το μάθημα της μουσικής αναμένεται:

  • Η ανάπτυξη δεξιοτήτων ενεργητικής ακρόασης.
  • Η ανάπτυξη των φωνητικών τους δεξιοτήτων.
  • Ο χειρισμός μουσικών οργάνων για την εκτέλεση μουσικών συνθέσεων.
  • Η καλλιέργεια δεξιοτήτων ανάγνωσης και αποκωδικοποίησης διαφόρων ειδών μουσικής σημειογραφίας.
  • Η απόκτηση γνώσεων σχετικά με τις βασικές μουσικές έννοιες (ρυθμός, μελωδία, μουσική χροιά, δυναμική, ταχύτητα) και τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους συνδυάζονται στα διάφορα είδη μουσικής.
  • Η διαμόρφωση θετικής στάσης και συμπεριφοράς σχετικά με τη μουσική δραστηριότητα της ακρόασης και της σύνθεσης.

Στο πλαίσιο αυτό οι μαθητές μας έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στη χορωδία και να παίρνουν μέρος σε μουσικές εκδηλώσεις που διοργανώνουμε. Η συμμετοχή στη χορωδία και στην ορχήστρα, μέσω της χρήσης των μουσικών σωλήνων και οργάνων Orff, καλλιεργεί την ομαδικότητα, τη συνεργασία, τον συγχρονισμό, τη δημιουργία και την αυτοπειθαρχία.