Κοινωνική και πολιτική αγωγή

Σύμφωνα με τη νέα διαθεματική προσέγγιση, βασική φιλοσοφία του μαθήματος της Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού είναι:

  • Η διαμόρφωση ευέλικτων και πολυεπιδέξεων πολιτών.
  • Η απόκτηση σφαιρικής εικόνας της σύγχρονης πολύπλοκης κοινωνικής πραγματικότητας.
  • Η καλλιέργεια δεξιοτήτων για την ενεργό και υπεύθυνη συμμετοχή στα κοινωνικά και πολιτικά δρώμενα.
  • Η ανάπτυξη οικουμενικών, πανανθρώπινων και διαχρονικών αξιών.
  • Η συνειδητοποίηση των μαθητών πως είναι ενεργοί πολίτες της Ελλάδας, της Ευρώπης και ολόκληρου του κόσμου.