Ιστορία

Γενικός σκοπός του μαθήματος της Ιστορίας είναι:

  • Η ανάπτυξη ιστορικής σκέψης και ιστορικής συνείδησης.
  • Ο εντοπισμός των αφορμών, των αιτιών και των αποτελεσμάτων σημαντικών ιστορικών γεγονότων.
  • Η κατανόηση της συμπεριφοράς του ανθρώπου σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους για την εξασφάλιση των προϋποθέσεων εκδήλωσης υπεύθυνης στάσης στο παρόν και στο μέλλον.
  • Η καλλιέργεια του κριτικού αναστοχασμού, ώστε οι μαθητές να αντιληφθούν ότι ο σύγχρονος κόσμος αποτελεί συνέχεια του παρελθόντος για τον σχεδιασμό ενός ευοίωνου μέλλοντος.

Παράλληλα, οι μαθητές αναζητούν κοινά σημεία του παρελθόντος με το παρόν, επεξεργαζόμενοι τις ιστορικές πηγές από τις οποίες μαθαίνουν να αντλούν χρήσιμες πληροφορίες.