Εικαστικά

Στο ειδικά διαμορφωμένο καλλιτεχνικό εργαστήρι και μέσω της δημιουργίας χειροτεχνιών και  κατασκευών από ευτελή και καθημερινά υλικά οι μαθητές:

  • Κατανοούν τη γλώσσα της εικόνας και μέσω αυτής εκφράζουν τα συναισθήματα τους.
  • Εξοικειώνονται στην παρουσίαση της τέχνης τους στους άλλους, κάτι που βοηθά στην εξέλιξη του λόγου τους.
  • Παρατηρούν και αποκωδικοποιούν τις εικόνες γύρω τους.
  • Ενδυναμώνουν τον μηχανισμό  του Βλέπω – Σκέφτομαι – Δημιουργώ (Μάτι – Σκέψη – Χέρι)
  • Έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν εικαστικά προβλήματα και να βρουν λύσεις.
  • Εκφράζονται με διαφορετικό τρόπο στο ίδιο ζητούμενο.
  • Γνωρίζουν τη διαφορετικότητα των υλικών και ξεχωρίζουν τις ιδιότητες τους.
  • Προσεγγίζουν την εικαστική γλώσσα με τη χρήση του διαδραστικού πινάκα μέσω της παρουσίασης καλλιτεχνών, ασκήσεων/παιχνιδιών και ιστορικών/θεωρητικών θεμάτων.