Φυσική ( Ερευνώ και Ανακαλύπτω )

Μέσα στο διαμορφωμένο εργαστηριακό κλίμα της ανακαλυπτικής και βιωματικής μάθησης:

  • Ο μαθητής ενεργεί, ανακαλύπτει, διερευνά και κυρίως πειραματίζεται τοποθετώντας τον εαυτό του στη θέση του δημιουργού.
  • Η διαδικασία επικεντρώνεται σε τρείς βασικούς άξονες. Στο εισαγωγικό ερέθισμα μέσω της διατύπωσης υποθέσεων στην αρχή του κάθε μαθήματος, στην πειραματική διαδικασία του εργαστηρίου και τέλος στην εξαγωγή συμπερασμάτων και την γενίκευση των φαινομένων.
  • Ο μαθητής παρατηρεί συστηματικά τα φυσικά φαινόμενα μέσω των εργαστηριακών πειραμάτων, ώστε να μπορεί αργότερα να τα ανακαλέσει και να τα συνδέσει με τα αντίστοιχα φαινόμενα του πραγματικού κόσμου.
  • Ο τρόπος διδασκαλίας του μαθήματος αποσκοπεί στην ομαδοσυνεργατική μάθηση όπου οι μαθητές παράγουν τη γνώση μέσα από τον διάλογο και την επικοινωνία. Έτσι, προωθείται η μαθητοκεντρική προσέγγιση αξιοποιώντας τις πειραματικές προσομοιώσεις και τα κατάλληλα εκπαιδευτικά λογισμικά του διαδραστικού πίνακα.
  • Απώτερος στόχος είναι η σύνδεση του μαθήματος με την καθημερινή ζωή για την καλύτερη κατανόηση της επιστήμης. Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές βοηθούνται πρακτικά στον οικιακό χώρο, έχοντας πλέον τις χρήσιμες γνώσεις για την διαπίστωση των κινδύνων και την αποφυγή ατυχημάτων.
  • Η διδακτική διαδικασία εμπλουτίζεται με συστηματικές επισκέψεις σε χώρους (Ευγενίδειο ίδρυμα, Κέντρο Ερευνών Δημόκριτος, Athens Science Festival κ.α ), όπου με βιωματικό τρόπο ο μαθητής ανακαλύπτει όλες τις πτυχές των φυσικών επιστημών .