Εκπαιδευτικό προσωπικό

Μέσα στο κλίμα της διαρκούς ροής κι ανακατάταξης της γνώσης, της αλλαγής στα κοινωνικο-οικονομικά δρώμενα, ο ρόλος του σύγχρονου εκπαιδευτικού είναι αναμφισβήτητα πολύπλευρος. Ας μην ξεχνάμε ότι η μετωπική διδασκαλία με τον δάσκαλο αυθεντία και απλό μεταδότη της γνώσης δείχνει να περνά στο παρελθόν και να ανοίγονται νέοι ορίζοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σε αυτό το πλαίσιο της «δια βίου» μάθησης το σχολείο μας , έχει επιλέξει ένα άριστα καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό που τοποθετεί στο επίκεντρο τον μαθητή και σέβεται την προσωπικότητά του , διαμορφώνοντας ένα ασφαλές κλίμα μάθησης μέσα στην τάξη. Η ενσυναίσθηση και το προσωπικό ενδιαφέρον για κάθε μαθητή είναι απαραίτητη προϋπόθεση συνεργασίας τόσο με τα παιδιά όσο και με το άμεσο οικογενειακό τους περιβάλλον για την επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει. Ως εκ τούτου οι εκπαιδευτικοί μας διαδραματίζουν πολυδιάστατους ρόλους, όπως:

  • Σκηνοθέτης και παραγωγός (δομεί τη διδακτική πράξη και υποδύεται ρόλους)
  • Σύμβουλος και διακριτικός οδηγός
  • Εμψυχωτής (ενθαρρύνει και παραινεί θετικά)
  • Παιδαγωγός (χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης με τους μαθητές και διαχειρίζεται τα συναισθήματά τους)
  • Αξιολογητής (κρίνει το αποτέλεσμα της διδακτικής πράξης μέσω της ανατροφοδότησης που λαμβάνει και αναπροσαρμόζει τις διδακτικές μεθόδους του)