Διδακτικές μέθοδοι

 Πρωταρχικός σκοπός μας είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών, σε γνωστικό, συναισθηματικό και ψυχοκινητικό επίπεδο. Χαιρόμαστε να βλέπουμε τους μαθητές μας να γίνονται ερευνητές και να απολαμβάνουν τη χαρά της ανακάλυψης δίνοντάς τους εναύσματα για φιλοσοφικές αναζητήσεις. Ως εκ τούτου οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούμε είναι οι εξής:

Βιωματική μάθηση

Στόχος μας είναι οι μαθητές να προσεγγίσουν το αντικείμενο της μάθησης μέσω του βιώματος και να κατακτήσουν γνώσεις  μέσα από πολλαπλές εμπειρίες. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

  • Διαθεματική προσέγγισης της ύλης
  • Διαδραστικά Μαθήματα
  • Επίλυση προβλήματος
  • Επιμορφωτικές επισκέψεις
  • Παιχνίδια ρόλων-δραματοποιήσεις
  • Συνεντεύξεις

Ομαδοσυνεργατική μάθηση

Παροτρύνουμε τους μαθητές να δουλεύουν σε ομάδες εργασίας ώστε να επικοινωνούν τα βιώματά τους, να επεξεργάζονται από κοινού τους προβληματισμούς τους, να εκφράζονται και να δημιουργούν.

Πειραματική-εργαστηριακή μέθοδος

Η παρατήρηση και το πείραμα αποτελούν βασικές συνιστώσες της ανακαλυπτικής μάθησης και χρησιμοποιούνται στις φυσικές επιστήμες για να επαληθεύσουν οι μαθητές τις αρχικές τους υποθέσεις πάνω σε μια προβληματική κατάσταση. Για τη σχολική πράξη, είναι σπουδαίο οι μαθητές να συγκεντρώνουν ενδείξεις και να ασκούνται στην περιγραφή αυτού που παρατήρησαν.