Φιλοσοφία

Φαντάσου ένα σχολείο…

όπου οι μαθητές είναι ελεύθεροι να είναι ο εαυτός τους, γιατί είναι ένα σύγχρονο οικογενειακό περιβάλλον που σέβεται τη μοναδικότητα της προσωπικότητας του κάθε μαθητή και ενθαρρύνει την έκφραση των συναισθημάτων του. …

που καλλιεργεί την επιθυμία για μάθηση μέσα σε κλίμα άνεσης, χαράς και αποδοχής ενθαρρύνοντας το ομαδικό πνεύμα και τη συνεργασία με στόχο την αυτογνωσία, τη δημιουργικότητα και την πρωτοβουλία …

όπου η επιτυχία δεν καθορίζεται μόνο από τη σχολική επίδοση, αλλά από τη συνολική εξέλιξη του κάθε μαθητή καλλιεργώντας τα ταλέντα και βελτιώνοντας τις αδυναμίες του. …

που αναγνωρίζει το δικαίωμα σε κάθε παιδί να ακουστεί, μαθαίνοντάς του δικαιώματα και υποχρεώσεις μέσα από διαδικασίες γενικής συνέλευσης. Τα παιδιά της κάθε τάξης στην αρχή της σχολικής χρονιάς εκλέγουν τους αντιπροσώπους τους και βάζουν τους κανόνες της τάξης. Ο σεβασμός και η τήρηση των κανόνων αποτελεί προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία της κοινότητας του σχολείου. …

όπου το παιχνίδι  εντάσσεται στην εκπαιδευτική διαδικασία και θεωρείται σημαντικό στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού, ενώ ταυτόχρονα δεν υπονομεύεται με υπερβολικό και άσκοπο όγκο εργασιών.

Αυτό είναι ένα βιωματικό σχολείο όπου εξακολουθεί να διατηρεί τον ζεστό και οικείο χαρακτήρα του, προσφέροντας τα απαραίτητα εφόδια στους μαθητές για να αυτενεργήσουν και να εξελιχθούν πνευματικά και συναισθηματικά.